Poszukujemy Likwidatora spółki PI

Spółka Poznańskiej Innowacje sp z o.o. poszukuje osoby na stanowisko likwidatora. Aby zaaplikować należy zapoznać się z poniższą dokumentacją.

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją czas na zgłaszania ofert to 14 dni od publikacji tej informacji na stornie BIP wszystkich trzech wspólników. Ostatni wspólnik opublikował informację 25 kwietnia 2019r. Czyli na oferty czekamy do 9 maja 2019r.!

Z naszej strony możemy zagwarantować wynagrodzenie zgodne z ustawą.

Linki do informacji na stronach BIP poszczególnych wspólników (dokumenty na stornach BIP wspólników jak i na tej stronie są takie same):

UEP

UAM

PP

Niezbędne dokumenty z którymi trzeba się zapoznać (identyczne jak na stronach BIP wspólników spółki):

2019-01-12_ogłoszenie_o_konkursie v.11.02.19 A.Ch_-1

Zał_1_Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych

Zał_1_Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych

Zał_2_oświadczenie_brak_ograniczeń_i_zakazów_przepisy_prawa

Zał_2_oświadczenie_brak_ograniczeń_i_zakazów_przepisy_prawa

Zał_3_oświadczenie_spełnienie_wymogów_z_art_22

Zał_3_oświadczenie_spełnienie_wymogów_z_art_22

zał_4_zgoda_na_przetwarzanie+klauzula_informacyjna — kopia

zał_4_zgoda_na_przetwarzanie+klauzula_informacyjna — kopia

zał_5_oświadczenie_brak_toczących_się_postępowań

zał_5_oświadczenie_brak_toczących_się_postępowań

zał_6_oświadczenie_lustracyjne

zał_6_oświadczenie_lustracyjne